Алматы облысының әкімдігінің

2016  жылғы 2 акпаң

№  47 қаулысының

қосымшасы

 

«Алматы облысының ішкі саясат басқармасы» мелекеттік  мекемесінің «Алматы облысының өнірлік коммуникациялар қызметі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ережесі

 

1.     Жалпы ережелері

1. «Алматы облысының ішкі саясат басқармасы» мелекеттік  мекемесінің «Алматы облысының өнірлік коммуникациялар қызметі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Мекеме)  Алматы облысының аумағында  мемлекеттік ақпараттық-имидждік саясатты іске асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес мекеменің ұйымдастыру-кұкыктық түрінде құрылған заңды тұлға мәртебесіне ие балатын коммерциялық емес ұйым болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеменің түрі – коммуналдык.

3. Мекеме өз кызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдырына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үқіметінің, Премьер-Министирінің актілеріне, өзге де нормативтік-кұкыктық актілерге және осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырады.

4.Мекеменің кұрылтайшысы Алматы облысының әкімдігі болып табылады (бұдан әрі-Кұрылтайшы).

Кұрылтайшы кұжаттар оның кұрылуы туралы акт және осы Қағидалар болып табылады.

5. Мекеменің уәкілетті органы «Алматы обысының ішкі саясат басқармасы» бұдан әрі – уәкілетті орган мемлекеттік болып табылады.

Мекемеге каттысы коммуналдық меншік кұкығындағы субъект қызметін Алматы облысының әкімдігі жүзеге асырады.

6.Мекеме жергілікті бюджеттен каржыландырылады, шығыстарды қаржыландырудың жылдық жоспары бар, Заңды тұлға мәртебесіне ие болатын  коммерциялық ұйым болып табылады, белгілеген тәртіпте бекітілетін штаттык кестесі бар.

7. Мекенің толық атауы:

1 мемлекеттiк тілде: «Алматы облысының ішкі саясат басқармасы» мелекеттік  мекемесінің «Алматы облысының өнірлік коммуникациялар қызметі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

2 орыс тілде: Коммунальное государственное учреждение «Региональная служба коммуникаций Алматинской области» государственного учрежадения Управление внутренней политки Алматинской области

8. Мекеменің заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Балапанов көшесі, 28 ұй.

9.Мекеме мен уәкілетті орган, сондай-ақ мемлекеттік мүлік жөніндегі

Search