Ереже

Алматы облыс әкімдігінің   2017жылғы  "13" қараша №489 қаулысының қосымшасы    

           «Алматы облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің   «Талдау және болжау орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ережесі

 

                                      1.      Жалпы ережелер

 

1.«Алматы облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің  «Талдау және болжау орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - КММ) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйым болып табылады.

 

КММ өңірдегі ішкі саяси процестерді және олардың даму үрдістерін зерделейді және талдайды.  КММ әлеуметтік, сараптамалық және басқа да зерттеулер аймақтағы қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайды зерттеу мақсатында ғылыми-зерттеу институттарымен, талдау орталықтарымен, оқу орындарымен, қоғамдық бірлестіктермен, саяси партиялармен, бұқаралық ақпарат құралдарымен және басқа да ұйымдармен, жеке тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды.

         2. Мемлекеттік мекеменің түрі-коммуналдық.

         3.КММ өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, Премьер-Министрдің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге және осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

         4.КММ құрылтайшысы Алматы облысының әкімдігі (бұдан әрі - құрылтайшы) болып табылады.

Құрылтайшы құжаттар оны құру туралы акт және осы ереже болып табылады.

          5.КММ уәкілетті органы " Алматы облысының ішкі саясат басқармасы "мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – уәкілетті орган) болып табылады.

КММ-ге қатысты коммуналдық меншік құқығы субъектісінің функцияларын Алматы облысының әкімдігі жүзеге асырады.

   6.КММ жергілікті бюджеттен қаржыландырылады, шығыстарды қаржыландырудың жылдық Жоспары бар, заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйым болып табылады, белгіленген тәртіппен бекітілген штаттық кестесі бар.

7. КММ толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: "Алматы облысының ішкі саясат басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Талдау және болжау орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

         2) орыс тілінде: Коммунальное государственное учреждение «Центр анализа и прогнозирования» государственного учреждения «Управление внутренней политики Алматинской  области».

         8.КММ заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Балапанов көшесі, 28, индекс 040000.

         9.КММ мен уәкілетті орган, сондай-ақ мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган, КММ әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынас Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

 

                                   2. КММ заңды мәртебесі

 

         10. КММ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап құрылды деп саналады және заңды тұлға құқығына ие болады.

         11. КММ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес балансы, банктерде шоттары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және КММ атауы жазылған бланкілері, мөрлері бар.

         12.КММ басқа заңды тұлғаны құра алмайды, сондай-ақ құрылтайшы (қатысушы) бола алмайды.

         13.КММ азаматтық-құқықтық мәмілелері Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде міндетті түрде тіркелгеннен кейін күшіне енеді.

 

            3. КММ қызметінің мәні, мақсаттары мен функциялары

        

14.КММ қызметінің негізгі мәні аймақтағы әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси процестерді және олардың даму үрдістерін зерттеу және талдау болып табылады.                       

         15.КММ қызметінің мақсаты Аймақтағы қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайды зерттеу мақсатында ғылыми-зерттеу институттарымен, орталықтармен, оқу орындарымен, қоғамдық бірлестіктермен, саяси партиялармен, бұқаралық ақпарат құралдарымен және басқа да ұйымдармен, жеке тұлғалармен қарым-қатынас жасау.

16. КММ негізгі міндеттері:

1)әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси процестерді зерделеу, талдау және болжау, қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізу, ұйымдастырушылық, консалтингтік қызметтер көрсету;

2) саяси институттардың, этносаралық және конфессияаралық қатынастардың жай-күйін, діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелерін талдау;

3) ақпараттық-аналитикалық, болжамдық, қоғамдық-саяси және әлеуметтік жұмыстың жүйелі сапасы мен практикалық бағытын арттыру;

4) практикалық ұсынымдар әзірлей отырып, әлеуметтік, экономикалық, саяси және басқа да зерттеулер жүргізу;

5) Жергілікті атқарушы органдарға әдістемелік көмекті қамтамасыз ету;

6) оқыту семинарларын, тренингтерді, практикалық сабақтарды әзірлеу және ұйымдастыру;

7) өз қызметінің негізгі бағыттары бойынша сараптамалық талқылаулар, кездесулер, тыңдаулар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, форумдар және басқа да іс-шаралар өткізу;

8) бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл, баспасөз конференцияларын, брифингтерді және басқа да іс-шараларды өткізу;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін әдістермен оқу-консультациялық, техникалық және ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету;

10) ұйымдардың, жергілікті қоғамдастықтардың даму жай-күйін зерттеу, қызметін сараптау және диагностикалау, оларды одан әрі дамыту жөнінде ұсынымдар әзірлеу;

11) басқа ұйымдар, мемлекеттік органдар, қоғамдық, шетелдік және басқа ұйымдар ұйымдастыратын қоғамдық, саяси және өзге де көпшілік іс-шараларға қатысу;

12)ақпараттық-талдамалық баспа және электрондық басылымдарды, брошюраларды, буклеттер мен басқа да өнімдерді шығару;

13) өңірдегі маңызды қоғамдық-саяси оқиғалар бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында ресми талдамалық ақпарат дайындау және ұсыну;

         17.КММ жүктелген міндеттерге сәйкес келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) ұзақ мерзімді және ағымдағы жоспарларды әзірлеу;

2) жүргізілген зерттеулер негізінде Талдамалық құжаттар мен ұсынымдар дайындау, талдамалық анықтамалар мен есептер жасау;

3) жергілікті атқарушы органдар үшін әртүрлі бағыттар бойынша талдау және анықтамалық материалдар дайындау;

 4) бұқаралық ақпарат құралдары үшін ақпараттық-талдау материалдарын дайындау;

5) Жергілікті атқарушы органдар үшін әдістемелік ұсынымдар мен материалдар дайындау;

6)тренингтер, оқыту семинарлары және басқа да іс-шаралар өткізу;

7) Өз құзыреті шеңберінде жергілікті атқарушы органдармен, оның ішінде құқық қорғау және арнайы органдармен, мемлекеттік емес ұйымдармен, жеке тұлғалармен сұрау салуды жүзеге асыру, хат жазысуды жүргізу;

18.Негізгі міндеттерді жүзеге асыру және оған жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін КММ өз құзыреті шегінде құқылы:

1) өзінің функционалдық міндеттерін орындау шеңберінде облыстың барлық мемлекеттік мекемелеріне қол жеткізуге;;

2) КММ басшысына облыс әкімдігінің және облыс аудандары мен қалалары әкімдіктерінің отырыстарына және жедел жиналыстарына қатысу;

          3) КММ базасында ішкі саясат басқармасының қызметкерлерін және өзге де мүдделі құрылымдардың өкілдерін қоса отырып, өңірлік жұмыс топтарын құру;

          4) мемлекеттік органдардың, қоғамдық және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін тартатын әлеуметтік маңызды оқиғаларды, бағдарламалық құжаттарды және басқа да іс-шараларды талқылау үшін КММ аймақтық алаңын құруға бастамашылық жасау.

         19.КММ басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге міндетті және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасының сақталуына дербес жауапты болады.

         20.КММ қызметін жүзеге асыруға, сондай-ақ осы Ережеде бекітілмеген оның қызметінің мақсаттарына жауап бермейтін қандай да бір мәмілелер жасауға құқылы емес.

         21.КММ басшысының жарғыдан тыс қызметті жүзеге асыруға бағытталған әрекеттері Еңбек міндеттерін бұзу болып табылады және тәртіптік және материалдық жауапкершілік шараларын қолдануға әкеп соғады.

         22.Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызметті жүзеге асыру.

 

                                            4. КММ басқармасы.

 

23.КММ жалпы басқаруды уәкілетті орган жүзеге асырады.

24.Уәкілетті орган заңнамада белгіленген тәртіппен

Қазақстан республикасының тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органға КММ-ге мүлікті бекіту бойынша ұсыныстар енгізеді;

2) КММ қаржыландырудың жеке жоспарын бекітеді;

3) КММ мүлкінің сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

4) құрылымын, қалыптастыру тәртібін және өкілеттік мерзімін айқындайды;

КММ басқару органдары, КММ шешім қабылдау тәртібі;

5) КММ басшысының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін, оны атқаратын қызметінен босату негіздерін анықтайды;

6) КММ құрылымын, лауазымдық нұсқаулықтарын және штаттық санын бекітеді;

7) басқарманың талдау және мониторинг бөлімі КММ қызметін және қызметін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның бөлімшесі болып табылады.;

8) КММ басшысының ұсынысы бойынша басқарманың басшылығымен және КММ қызметіне және жұмыс істеуіне бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның бөлімшесімен міндетті түрде келісе отырып, оның орынбасарлары мен бөлім басшыларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;; 

9) жылдық қаржылық есептілікті бекітеді;

10)мемлекеттік қызмет жөніндегі уәкілетті органға келісім береді;

КММ берген немесе ол өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге мүлік;

11) заңнамада көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады

Қазақстан Республикасы.

          25.КММ басшысын уәкілетті орган қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

26.КММ басшысы коммуналдық мемлекеттік мекеменің жұмысын ұйымдастырады және басқарады, уәкілетті органға тікелей бағынады және КММ жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

27. КММ басшысы  өзінің іс әрекеттерін Қағидалармен және Қазақстан Қазақстан Республикасның заңнамаларымен белгіленген оның құзіреттілігіне сәйкес КММ қызметтерінің мәселесін шешеді.

28.КММ қызметін жүзеге асыру кезінде басшы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) сенімхатсыз әрекет етеді және КММ атынан әрекет етеді;

2)Жергілікті атқарушы органдарда және өзге де ұйымдарда КММ мүддесін білдіреді;

3) шарттар жасасады және сенімхаттар береді;

4) іссапар, қызметкерлерді қазақстандық және шетелдік ғылыми және оқу ұйымдарында қызметкерлердің біліктілігін арттырудың өзге де түрлері бойынша оқыту тәртібі мен жоспарларын бекітеді;

5)банк шоттарын ашады;

6) барлық қызметкерлер үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

7) уәкілетті органмен міндетті түрде келісе отырып, КММ қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен КММ қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады.

9) өз орынбасарларының және КММ қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын анықтайды;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Ережемен және уәкілетті органмен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

 

                           5. КММ мүлкін құру тәртібі

 

29. КММ мүлкі құны оның балансында көрсетілетін заңды тұлғаның активтері: 

КММ мүлкі:

1) оған меншік иесі берген мүлік;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүзеге асырылады.

30.КММ өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзге тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

31.КММ қызметі облыстық бюджеттен қаржыландырылады.

32.КММ бухгалтерлік есеп жүргізеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есеп береді.

         33.КММ Қаржы-шаруашылық қызметін тексеру және тексеру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органмен жүзеге асырылады.

6. КММ жұмыс тәртібі

34.КММ жұмыс тәртібі ішкі еңбек тәртібі қағидаларымен белгіленеді және Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.

7. Өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

құрылтай құжаттарына

35.Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

КММ құрылтайшы жүргізеді.

36.Құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар

КММ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеледі.

8. КММ қайта құру және тарату шарттары

37. КММ қайта құру және тарату құрылтайшының шешімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі

Search